Meer over Topigs Norsvin

Topigs Norsvin

Topigs Norsvin: ‘s werelds meest innovatieve varkensfokkerijorganisatie

Topigs Norsvin staat bekend om de innovatieve werkwijze bij het toepassen van nieuwe technologie en heeft een constante focus op kosteneffectieve varkens(vlees)productie. Onderzoek, innovatie en het snel doorgeven van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van onze organisatie. Constante en aanzienlijke productverbetering maakt het onze klanten mogelijk om duidelijk verbeterde toegevoegde waarde te creëren.

Het fokprogramma

Het fokprogramma van Topigs Norsvin is uniek. De combinatie van grootschalige fenotypering, het op grote schaal inzetten van CT-scan technologie bij de selectie van beren, een wereldwijde kernfokkerij, genomic selection en het verzamelen van praktijkgegevens zorgt voor een duidelijke versnelling van de genetische vooruitgang en dat resulteert in innovatieve producten en oplossingen met voordelen voor de hele varkensproductiekolom.

Topigs Norsvin produceert jaarlijks meer dan 1,55 miljoen gelten en meer dan 8 miljoen doses sperma. Dat maakt onze organisatie één van de grootste varkensfokkerijorganisaties in de wereld. Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 90 miljoen slachtvarkens met Topigs Norsvin-genetica geproduceerd.

Genetica

Topigs Norsvin is méér dan de beste genetica, passend bij de behoeften van de varkenshouderij en de verwaarding van varkensvlees. We staan ook voor de beste kennis en beste ondersteuning. Onze specialisten helpen varkenshouders het maximale uit onze genetica te halen.

Maatschappij

Topigs Norsvin heeft ook oog voor de eisen die de maatschappij stelt aan onze varkenshouderij. We passen al tientallen jaren het principe van gebalanceerde fokkerij toe. We kijken daarbij naar het dier als dier en niet naar de afzonderlijke eigenschappen. Zo is het al jaren stelregel dat elke big die extra geboren wordt door de eigen moeder moet kunnen worden grootgebracht.

Als bedrijf met boerencoöperaties als eigenaar is onze filosofie dat we dividend aan onze leden uitbetalen in de vorm van genetische vooruitgang.