Onze producten

TN70

TN70

De TN70-zeug is de ultieme moeder die de grootste bijdrage levert aan het vleesvarkensrendement. Voor professionele varkenshouders die de grenzen van productiviteit en rendement willen verleggen.

TN70 heeft de meest optimale combinatie van:

  • Hoog aantal levend geboren biggen
  • Hoge geboorte en speengewichten
  • Hoge bigoverleving zowel voor als na het spenen
  • Laag gebruik van pleegzeugen en kunstmatige hulpmiddelen

Deze vier punten leiden tot het grootste aantal kwaliteitsbiggen per zeug.

Meer over de TN70